Istnieją takie kierunki studiów, które nie mieszczą się w ramach przygotowania jedynie do wykonywania zawodowych funkcji. Studia na kierunku Pielęgniarstwo to o wiele więcej niż merytoryczny i praktyczny instruktaż wykonywania czynności. Kierunek ten wiąże się życiowym powołaniem, poczuciem misji i pragnieniem uczynienia świata lepszym dla chorych, wymagających opieki i zrozumienia. Dziedziny medyczne to wbrew pozorom nie tylko leczenie ciała, ale i duszy. Jeśli jesteś zainteresowany studiami w dziedzinie pielęgniarstwa, koniecznie przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się nieco więcej o tym kierunku.

Szkoła średnia i plany kandydowania na studia pielęgniarskie

Nie wolno zapomnieć, że kierunek ten należy do grupy studiów o charakterze medycznym. Z czym wiąże się to spostrzeżenie? Studia są trudne, a rekrutacja może być bardzo poważną potyczką. Dodatkowo musisz wziąć też pod uwagę praktyki zawodowe, które – podobnie jak funkcje oraz zadania pielęgniarzy i pielęgniarek – nie są łatwym przeżyciem dla wrażliwych osób. Zrezygnuj z myślenia o Pielęgniarstwie jak o kierunku lekarskim w wersji „light”. To dwie zupełnie inne dziedziny.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo

Program nauki zawiera elementy typowo medyczne, dlatego osoby, które chcą uzyskać dyplom ukończenia Pielęgniarstwa będą musiały opanować przedmioty takie jak:

  • patologia;
  • zdrowie publiczne;
  • promocja zdrowia;
  • opieka zdrowotna;
  • opieka paliatywna;
  • rehabilitacja;
  • pielęgniarstwo osób niepełnosprawnych.

Nauka na studiach pielęgniarskich to wykłady, ćwiczenia, laboratoria i przede wszystkim praktyki, które sprawdzają postawy, motywacje, szczerość i determinację studentów. 

Praca po Pielęgniarstwie

Osoby, które ukończyły ten kierunek mogą szukać zatrudnienia w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia. Podobnie jak w medycynie, tak i w pielęgniarstwie cenione są wąskie specjalizacje. Osoby, których nie satysfakcjonują zarobki, jakie osiągane są w tej dziedzinie w kraju, mogą spróbować szczęścia zagranicą. Istotnym elementem wykształcenia będzie w takim wypadku język obcy. 

Pielęgniarstwo jest bardzo popularnym kierunkiem studiów. Często ujmowane jest jako jedna z dziedzin medycznych. Czym różni się zatem praca pielęgniarska od wykonywania obowiązków lekarskich? W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że lekarz koncentruje się na chorobie. Pielęgniarka skupia natomiast swoją uwagę na chorym. W jaki sposób zdobyć możliwość wykonywania tego zawodu? Należy ukończyć specjalistyczne studia. Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące studiów na kierunku Pielęgniarstwo, zapraszamy do lektury tego tekstu!

Czy nadaję się na studia pielęgniarskie?

W krótkim tekście, z pewnością nie znajdziesz odpowiedzi na tak złożone pytanie. Bardzo wiele zależy od Twoich rzeczywistych motywacji. Jeżeli odnajdujesz w sobie chęć pomocy ludziom chorym, a jednocześnie nie paraliżuje Cię wizja ich cierpienia… jesteś na dobrej drodze. Studia pielęgniarskie wymagają świetnej znajomości biologii, chemii i fizyki, dlatego warto uzyskać dobre oceny na świadectwie maturalnym. 

Jak przebiega rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo?

Niełatwo otrzymać indeks Pielęgniarstwa na dobrej uczelni. Bywa, że o jedno miejsce rywalizuje nawet kilka osób. Rozszerzona matura z biologii z dobrym wynikiem to najczęściej najlepszy argument dla komisji rekrutacyjnej.

Na czym polegają studia pielęgniarskie?

Studia pielęgniarskie to połączenie praktyki i teorii, dlatego uczelnie oferują studentom zróżnicowane formy zajęć. Należą do nich wykłady, ćwiczenia, laboratoria, praktyki i seminaria. Już w trakcie studiów adepci pielęgniarstwa spotykają chorych, doskonaląc swoje umiejętności zawodowe. Bardzo istotne jest też przygotowanie merytoryczne: obejmuje ono praktycznie wszystkie dziedziny medycyny, w zakresie który jest konieczny do przyszłej pracy zawodowej.

Praca i zadania pielęgniarki bywają często niedoceniane. W polskim systemie służby zdrowia osoby, które pielęgnują i dbają o podstawowe potrzeby chorych, nadal określane są jako średni lub niższy personel medyczny. Takie określenie odzwierciedla też stosunkowo niewielkie zarobki tej grupy zawodowej. Mimo tego tysiące młodych ludzi rokrocznie stara się o indeks kierunku Pielęgniarstwo. Ukończenie tych studiów może wiązać się z poczuciem powołania, bądź misji. Niektórzy wybierają takie wykształcenie, ponieważ zapewnia ono atrakcyjną pracę zagranicą. Niezależnie od motywacji warto przyjrzeć się bliżej temu kierunkowi, dlatego zapraszamy do lektury!

Przygotowanie do rekrutacji na studia pielęgniarskie

Już na początku szkoły średnie warto obrać sobie cele. Jeżeli zamierzasz studiować kierunek medyczny, taki jak pielęgniarstwo, powinieneś poświęcić nauce bardzo wiele wysiłku. Nie bez znaczenia będą maturalne oceny z biologii, chemii, czy fizyki. Niezależnie od tego, jakie przedmioty zamierzasz wybrać na egzamin maturalny, wykorzystaj czas nauki w szkole średniej do przyswojenia języków obcych. Mogą w przyszłości okazać się niezwykle przydatne. 

Charakterystyka studiów na kierunku Pielęgniarstwo

Adepci tej dziedziny muszą poznać bardzo szeroką wiedzę medyczną. W programach kształcenia na kierunku pielęgniarstwo można zobaczyć praktycznie wszystkie dziedziny medycyny. Do tego, plan studiów wypełniają przedmioty związane w sposób ściśle z pielęgniarstwem i opieką nad chorymi cierpiącymi na różne dolegliwości. Istotną częścią studiów są praktyki, w ramach których istnieje możliwość poznania specyfiki pracy na poszczególnych oddziałach oraz rzeczywistości pracy zawodowej pielęgniarki lub pielęgniarza. 

Praca po Pielęgniarstwie

Możliwości zyskania pracy po ukończeniu tego kierunku są niestety ograniczone. Raczej nie można liczyć na nagły wzrost zatrudnienia w krajowej służbie zdrowia. Absolwent pielęgniarstwa może jednak ze spokojem myśleć o przyszłym zatrudnieniu, jeżeli jest pracowity, legitymuje się dyplomem dobrej uczelni, wyspecjalizował się w odpowiedniej dziedzinie i ma na koncie praktyki w renomowanych placówkach ochrony zdrowia.