Trudno o bardziej interdyscyplinarne, a więc wielodziedzinowe studia. Inżynier biomedyczny to człowiek, który musi gruntownie znać problematykę medyczną, techniczną w zakresie elektroniki, mechaniki precyzyjnej, informatyczną oraz być specjalistą w dziedzinie różnego rodzaju urządzeń medycznych wspomagających pracę diagnostyczną i terapeutyczną. Tak wiele dyscyplin ogniskuje się wokół jednego celu: dostarczenia szpitalom i klinikom coraz lepszych, bardziej efektywnych i skutecznych środków technicznych przeznaczonych do wykonywania czynności medycznych. Jeśli zaciekawiły Was te studia, zapraszamy do lektury odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

Jakie cechy powinien mieć idealny kandydat na studia w zakresie inżynierii biomedycznej?

Człowiek o szerokich zainteresowaniach, który nie zamyka się w wąskich dziedzinach, lecz potrafi myśleć w sposób holistyczny o problemach, stojących przed nim zadaniach i wyzwaniach technologicznych. Nie wystarczy tu wiedza matematyczna i znajomość przedmiotów ścisłych, przyszły inżynier biomedyczny musi być też znawcą biologii, anatomii i problemów medycznych. 

Jakie przedmioty mogą znaleźć się w programie studiów na kierunku Inżynieria biomedyczna?

 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów;
 • optyka inżynierska;
 • biofizyka;
 • biofotonika;
 • fizjologia;
 • lasery i ich medyczne zastosowania;
 • mikrokontrolery.

Jakie są szanse zawodowe absolwenta Inżynierii biomedycznej?

Placówki ochrony zdrowia zyskują coraz lepsze wyposażenie, a zwiększone nakłady na modernizację oraz sprzęt medyczny powodują konieczność zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry do serwisu, konserwacji oraz utrzymywania sprawności sprzętu medycznego. Także firmy produkujące urządzenia medyczne zainteresowane są zatrudnianiem kompetentnych fachowców w roli inżynierów produkcji, pomocy technicznej, a w niektórych wypadkach nawet w charakterze handlowców. 

Osoba, która jest absolwentem tych studiów posiada niebywały zestaw kompetencji. Jest inżynierem, a podstawą jego wykształcenia jest matematyka, fizyka i chemia. Jego intelekt musi cechować się kreatywnością i dyscypliną. Posiada umiejętności w zakresie nauk medycznych oraz wiedzę o biologii. Tak szeroki zestaw umożliwia realizację celów inżynierii biomedycznej. Istotą tej dziedziny jest bowiem opracowywanie i modyfikacja urządzeń medycznych służących procesowi diagnostycznemu i terapeutycznemu. Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem studiów na kierunku Inżynieria biomedyczna, powinieneś przeczytać uważnie ten tekst!

Inżynieria biomedyczna jako wybór licealisty

Aby wybrać tak trudne studia, trzeba mieć pewną początkową wiedzę o istocie nauki na tym kierunku. Można sobie wyobrazić, ze inżynieria biomedyczna jest połączeniem matematyki biologii i dziedzin technicznych. Nie można się zatem dziwić, że uczelnie stosują dość wysokie progi rekrutacyjne, bywa, że o jedno miejsce rywalizuje kilka osób. 

Sprawdź, gdzie możesz studiować inżynierię biomedyczną

Przedmioty na Inżynierii biomedycznej

Kompletna lista przedmiotów stanowi przekrój medycyny, inżynierii i biologii, a także dziedzin ulokowanych na styku tych dyscyplin. Program ma charakter interdyscyplinarny, a jego przykładowe elementy to:

 • biofizyka;
 • biochemia;
 • języki programowania;
 • metrologia;
 • pomiary wielkości nieelektrycznych;
 • optyka inżynierska;
 • konstrukcja urządzeń medycznych;
 • anatomia.

Czy po studiach w zakresie Inżynierii biomedycznej łatwo znaleźć pracę?

Wiele zależy od Twoich wymagań, zrealizowanych w trakcie nauki praktyk oraz uczelni, która wystawiła Ci dyplom. W zależności od oceny Twoich predyspozycji możesz otrzymać etat w placówce ochrony zdrowia, w ramach którego będziesz zobowiązany do zapewniania ciągłości pracy urządzeń medycznych, możesz także dostać się do laboratorium badawczo-rozwojowego, otrzymać etat naukowy w instytucie badawczym lub zostać nauczycielem akademickim.